Bergborrstål

  • Vi har ett brett sortiment av borrstål, borrkronor, nackar och tillbehör.
  • Vi levererar själva inom 24 timmar, inom tio mils radie.
  • Vi levererar till övriga Sverige med Schenker.
  • Vi samabetar med leverantörer från Kina, England och Österrike.

Verkstadsutrustning

  • Vi levererar luftverktyg, handverktyg och verkstadsutrustning till återförsäljare i hela Sverige.
  • Vi samabeter med leverantörer från Taiwan, Nederländerna och Frankrike.