Spräckmedel

I’mSplit spräckmedel för stenspräckning, bergspräckning och Betongspräckning

Effektivt cementbaserat spräckmedel bara att blanda med vatten.

Manual

Säkerhetsdatablad

Sälj spräckmedel

Henrik Elned
henrik@impab.se
0705-53 04 91

Tomas Gabrielsson
tomas@impab.se
0706-06 88 82

 Ett urval av våra produkter